Dräneringar kan göras på ett par olika sätt

Det finns ett par olika sätt man kan göra dräneringar på och jag ska ta upp det med er. Egentligen är det inte så att ni måste veta allting utantill för det finns ju firmor som tar hand om det här jobbet, men det kan ändå vara bra att man är någorlunda insatt, det har ingen dött av! Dräneringar innebär att man tar bort vatten från områden där det finns risk för översvämningar, på grund av till exempel regn eller smältande snö. Det kan också vara aktuellt när man bygger nytt och då handlar det ju mer om att förebygga än att lösa ett redan existerande problem. Detta gör man ofta när man anlitar en firma för jobbet, men det finns ju faktiskt saker man kan göra själv med lite kunskap.

Det finns två vanliga typer av dräneringar, antingen ytvatten- eller mark … ng. Ytvattnet leds bort från ytan och då helst till en naturlig vattendragning. Dock är det inte alltid möjligt och i sådana fall leds det istället ner i en konstruerad brunn. Då är det mycket viktigt att tänka på att inte förstöra naturen, så då gäller det att man använder reningsmedel osv. Markdränering tar sig an vatten som har letat sig in i marken, vilket kan leda till att marken börjar skadas. Här finns det flera olika metoder och man måste faktiskt göra en bedömning av hur allvarligt problemet är innan man bestämmer sig för någon av dessa.

Det vanligast är helt enkelt att man gräver ner ett rör i marken som leder bort vattnet från problemområdet. Detta rör kan vara gjort av olika material, alltifrån betong till PVC och det är ju ingen hemlighet att PVC är billigare. Andra alternativ för dräneringssystem inkluderar regndrivna system, vilket används något mer sällan men inte desto mindre kan det vara bra.

Micke på Gotland